Customers:  Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. by CAF S.A./ Koleje Dolnośląskie S.A. / Polregio Sp. z o.o. / PKP Cargo S.A. / PKP Intercity S.A. and others

 

ISO 9001:2015 Usługi utrzymania i naprawa pojazdów szynowych oraz ich podsystemów


Autoryzowana Stacja Obsługi Solaris Bus & Coach S.A. Nr  001/PL1/2019Certyfikat zgodności w zakresie utrzymania numer PL/32/0023/0002
potwierdzający zaakceptowanie systemu utrzymania w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/779