Brygadzista

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za procesy serwisowania tramwajów wyprodukowanych przez czołowych producentów taboru szynowego oraz prowadzenie obsługi gwarancyjnej.

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało między innymi:

 •  kierowanie podległym zespołem Pracowników,
 •  nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac serwisowych,
 • utrzymywanie maksymalnej jakości wykonywanych prac, w tym dbanie o terminowość i efektywność działań,
 •  racjonalne wykorzystanie materiałów, maszyn i urządzeń na stanowisku pracy,
 • rozliczanie godzin pracy w brygadzie,
 •  dbanie o porządek i zabezpieczenie p.poż. i przestrzeganie przepisów BHP w obszarze stanowisk pracy.

 

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:

 •  wykształcenie min. zawodowe,
 •  umiejętności bardzo dobrego czytania rysunku technicznego,
 •   wiedza z zakresu organizacji serwisu,
 •  silna orientacja na osiąganie założonych celów serwisowych,
 • wysokie umiejętności organizacyjne, w tym umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji                 w sytuacjach tego wymagających,
 •   predyspozycje do budowania i kierowania zespołem pracowników,
 •  zaangażowanie i samodzielność.


Jeśli szukasz nowych wyzwań i chcesz rozwijać swoje kwalifikacje w międzynarodowym zespole Falkone – zgłoś się do nas!

Zapraszamy do złożenia CV w formacie .pdf przesłanym na adres:

rekrutacja@falkone.pl

Dodatkowo prosimy Kandydatów o zamieszczenie w załączonych dokumentach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Falkone Sp. z o.o. dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

RODO (Falkone Sp. z o.o.- administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Falkone Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami. Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).